Att tänka på

När du vill installera en eldstad skall du göra en bygganmälan till kommunen och invänta deras godkännande. Om du vill så kan vi hjälpa till med detta.